Kwaliteit

Als uw partner binnen zowel de humane als de dierlijke voedselketen is voedselveiligheid van fundamenteel belang voor ons.

In principe zijn alle producten die bij Mostert en de Vrij de drempel passeren van natuurlijke en/of agrarische oorsprong en zij vinden hun oorsprong wereldwijd. Deze producten kunnen risico’s met zich mee brengen op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid.
Als uw partner binnen zowel de humane als de dierlijke voedselketen is voedselveiligheid van fundamenteel belang voor ons. Om deze uitspraak te staven hebben wij gekozen voor een brede set aan certificeringen die zijn basis vindt in onze risicoanalyse, die is vertaald naar risicobeheer.
Daarnaast zijn wij als schakel binnen de keten van uw product uiteraard gecertificeerd voor de biologische standaarden voor zowel de Europese, de Amerikaanse als de Zwitserse biologische wetgeving.
Ten slotte zijn we in het bezit van een Entrepot C-vergunning, zodat we uw douanegoederen (dus in-transito-goederen) mogen opslaan en bewerken.
Een opsomming en uitleg van de certificaten die wij voeren vindt u hieronder.

Food Safety

FSSC 22000 is een wereldwijd erkend Voedselveiligheid Management Systeem dat is gebaseerd op bestaande ISO-normen, sectorspecifieke technische specificaties voor basisvoorwaardenprogramma’s, HACCP, regelgeving en de Codex HACCP-principes.

De FSSC 22000-standaard is de eerste wereldwijde standaard voor de hele voedingsmiddelenindustrie. In 2009 heeft de Global Food Safety Initiative (GFSI) de FSSC 22000 goedgekeurd en daarmee gelijkwaardig bevonden aan de standaarden zoals BRC Food versie 6 en IFS versie 6. GFSI is een wereldwijd initiatief dat in 2000 is opgericht door toonaangevende retailers en foodbedrijven (Tesco, Wal-Mart, Metro, Carrefour, Migros, Royal Ahold, Loblaw en Delhaize) met als doel het harmoniseren van voedselveiligheidscertificeringen.

De norm is ondergebracht bij de Stichting FSSC 22000 en opereert onder Nederlands recht. Het is een non-profit, juridische entiteit.

Ons Food Safety certificaat kunt u hier bekijken.

Feed Safety

GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ (goede wijze van produceren). In 1992 is het huidige GMP+ Feed Certification scheme daarmee gestart. Daarna heeft het zich ontwikkeld tot een volwaardig certificatieschema door integratie van ISO-kwaliteitmanagementeisen, HACCP en andere elementen.
De + staat voor de integratie van HACCP: ‘Hazards Analysis and Critical Control Points’.
De basis van de GMP+ systematiek wordt mede bepaald door een continue verbetering volgens het principe van de Deming-cirkel ‘Plan, Do, Check, Act’: noteren wat ik doe, doen wat ik genoteerd heb en het bewijs leveren dat ik het effectief heb gedaan.

Met ruim 13.400 participerende bedrijven in meer dan zeventig landen is GMP+ International een wereldwijde toonaangevende speler op de markt van ‘feed safety assurance certification’. Een GMP+-certificaat zorgt voor een kwalitatieve verdieping voor elke ondernemer die in aanraking komt met de internationale diervoederindustrie.

Ons Feed Safety certificaat kunt u hier bekijken.

Biologisch

De Europese Unie heeft de uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd, inclusief een strenge controle ter bescherming van producent en consument. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn zodat de hele keten onder controle staat.

Een onafhankelijke organisatie houdt in opdracht van de overheid toezicht op de biologische productie. In Nederland is Skal Biocontrole de controlerende instantie; te herkennen aan het nummer NL-Bio-01 (www.skal.nl).

Ons bio-certificaat kunt u hier bekijken.

Entrepot-C

Goederen die van buiten de Europese Unie (EU) het douanegebied van de EU worden binnengebracht, kunnen onder toezicht van de douane worden opgeslagen. Dit heet opslag onder douaneverband. Bij deze manier van opslaan zijn geen invoerrechten en andere belastingen bij invoer verschuldigd. Bovendien worden bepaalde handelspolitieke en landbouwpolitieke maatregelen en invoerverboden en invoerbeperkingen niet toegepast. Er zijn meerdere mogelijkheden voor de opslag van goederen onder douaneverband, maar een vergunning is altijd vereist.

Een douane-entrepot type C is een particulier douane-entrepot. Dat wil zeggen dat alleen de beheerder van het douane-entrepot (entreposeur) er goederen in kan opslaan. Die goederen hoeven overigens niet zijn eigendom te zijn: hij kan ook voor anderen goederen opslaan. Ook dan blijft de entreposeur tegenover de douane verantwoordelijk voor de opgeslagen goederen. De entreposeur is ook degene die een zekerheid moet stellen bij de douane.

USDA Organic

www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic

NOP staat voor National Organic Program en behelst de wetgeving over biologische certificering door het US Department of Agriculture (USDA) en dus voor de Amerikaanse markt.

Ons USDA Organic certificaat kunt u hier bekijken.